سامانه تایید سلامت

درخواست تایید سلامت

آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما

مدیر: دکتر حمیدرضا موسویان

تلفن: 22923408-021

آدرس: محله داوودیه، میرداماد، میدان مادر، خ وزیری پور، ساختمان 707، طبقه سوم، واحد 36

  نوع درخواست تایید سلامت
  عمومیعمومی - اختصاصی

  نوع حیوان خانگی
  گربهسگ

  غربالگری عمومی

  سگ

  CBC: Complete Blood Count

  چند فاکتور بیوشیمیایی

  پاروا ویروس – دیستمپر

  750,000 (تومان)

  گربه

  CBC: Complete Blood Count

  چند فاکتور بیوشیمیایی

  ارزیابی عفونی پن لکوپنی

  550,000 (تومان)

  غربالگری اختصاصی

  سگ

  آدنوویروس

  لشمانیا

  1,100,000 (تومان)

  گربه

  کرونا

  Felv – FIV

  هرپس

  کلسی ویروس

  1,430,000 (تومان)