دسته بندی کالای پت شاپ ها

خاک گربه و لوازم

خرید خاک

مانند : Clumping، Non Clumping، Silica Gel، کریستالی، ایرانی، خارجی، با رایحه، پودر بچه

مانند : لبه دار، مسقف، اتوماتیک، نیمه اتوماتیک

مانند : تازه و خوشبو کننده، کیسه، بیلچه، مخزن، از بین برنده فضولات، زیرانداز، آستر، فیلتر

جای خواب و تشک

مانند : قابل نصب بر رادیاتور و دیوار و شیشه، لانه، کیسه خواب، جای خواب بیرونی

مانند : پتو، کوسن، بالشت

نام پت شاپ (P1000)

نام پت شاپ (P1000)

نام پت شاپ (P1000)

نام پت شاپ (P1000)

نام پت شاپ (P1000)

بر اساس تنوع برند

اشتراک گذاری