• (3.1)
  غذای مخصوص انواع پرندگان (Specific Food For Kinds of Birds)
 • (4)
  غذای مینا (Myna)
 • (4)
  غذای طوطی کوچک (Small Parrot)
 • (4)
  غذای طوطی بزرگ (Big Parrot)
 • (4)
  غذای کاسکو (Gray Parrot)
 • (4)
  غذای عروس هلندی (Cockatiel)
 • (3)
  غذای قناری (Canary)
 • (3)
  غذای مرغ عشق (Budgie)
 • (2)
  غذای فنچ (Finch)
 • (2)
  غذای سهره (Cardellini)
 • (1)
  غذای کبوتر (Dove)
 • (2)
  انواع غذای پرندگان (Kinds of Birds Food)
 • (2)
  تشویقی (Treat)
 • (2)
  تشویقی اسنک (Snack)
 • (2)
  تشویقی استیک (Stick)
 • (2)
  سایر تشویقی ها (Other Treats)
 • (2.4)
  مکمل (Supplement)
 • (3)
  ویتامین (Vitamin)
 • (2)
  بلوک معدنی (Mineral Block)
 • (2)
  سایر مکمل ها (Other Supplements)
 • (2)
  تمیز و آراسته کردن و مراقبت (Grooming & Care)
 • (2)
  تمیز و آراسته کردن (Grooming)
 • (2)
  مراقبت (Care)
 • (2)
  قفس (Cage)
 • (2)
  لوازم قفس (Cage Accessories)
 • (2)
  ظرف غذا و آب (Feeder & Waterer)
 • (2)
  استراحتگاه و نردبان (Perch & Ladder)
 • (2)
  سایر لوازم قفس (Other Cage Accessories)
 • (2)
  اسباب بازی (Toy)
 • (2)
  طناب بالا رفتن و قاب (Climbing Rope & Frame)
 • (2)
  تاب (Swing)
 • (2)
  آویزان (Hanging)
 • (2)
  سایر اسباب بازی ها (Other Toys)
 • (1)
  پرندگان غیر اهلی (Wild Birds)
 • (2)
  جوجه پرنده (Baby Bird)
 • (2)
  مسافرت (Travel)
 • (2)
  بهداشت محیطی (Environmental Hygiene)
43.2
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)