درخواست تایید سلامت

مدیر: دکتر حمیدرضا موسویان

تلفن: 22923408-021

آدرس: محله داوودیه، میرداماد، میدان مادر، خ وزیری پور، ساختمان 707، طبقه سوم، واحد 36

  نوع درخواست تایید سلامت
  عمومیعمومی - اختصاصی

  نوع حیوان خانگی
  سگگربهپرندهدیگر حیوانات

  غربالگری عمومی و اختصاصی

  عمومی

  CBC: Complete Blood Count

  چند فاکتور بیوشیمیایی

  پاروا ویروس – دیستمپر

  750,000 (تومان)

  اختصاصی

  آدنوویروس

  لشمانیا

  1,100,000 (تومان)

  منطقه 1
  منطقه 2
  منطقه 3