چگونگی واگذاری حیوان خانگی

یک پروفایل بسازید

در چند دقیقه برای حیوان خانگی خود پروفایل ساخته و نیز می توانید آن را در قسمت مربوطه ویرایش کنید.

 بررسی درخواست ها

پیدا کردن یک خانه جدید برای حیوان خانگی خود تصمیم بزرگی است و ما به شما این اطمینان را خواهیم داد که تنها نیستید. مجموعه ایران پت مال شما را از تقاضاهای جدید مطلع خواهد ساخت. اگر شما نمی توانید به طور 100 % سرپرست مناسب را انتخاب کنید، می توانید از مشاوره کارشناسان ما در این زمینه بهره مند شوید.

ملاقات با متقاضیان احتمالی

بعد از بررسی درخواست ها، وقت ملاقات با متقاضیان سرپرستی می باشد. ما شما را در تمامی مراحل لازم جهت یک ملاقات مطمئن و مؤثر راهنمایی خواهیم کرد.

نهایی کردن سرپرستی

بعد از برگزاری جلسه و تأیید شما، مجموعه ایران پت مال توافق نامه امضا شده از سوی طرفین را به رسم امانت بایگانی کرده و به مدت 1 سال در قسمت گالری به صورت ماهانه تصاویر ارسالی از طرف سرپرست جدید را به نمایش می گذارد. شما می توانید اگر سرپرستی به نتیجه نرسید (نگران نباشید، اکثر سرپرستی ها موفقیت آمیز بوده اند) مشخص کنید چه اتفاقی بیفتد، حیوان خانگی پیش شما برگردد یا اینکه متقاضی، خانه جدیدی برای او پیدا کند.