علم مطالعه خون و ارگان های سازنده خون و بیماری های خونی است. در این زمینه پس از تشخیص اختلالات خونی همانند کم خونی ها، غلظت خون ، بد خیمی ، هموفیلی و … اقدام درمانی شروع خواهد شد.

یکی از مهمترین و پر کاربردترین آزمایش های هماتولوژی CBC (Complete Blood Count) یا شمارش خون کامل بوده که بر روی خون کامل حاوی EDTA (لخته نشده) انجام می شود. در این آزمایش حضور یا عدم حضور کم خونی، نوع کم خونی، غلظت خون، عفونت، بد خیمی های خونی و مشکلات پلاکتی بررسی می شود.

از سایر آزمایش های هماتولوژی می توان به آزمایش گاز های خونی (Blood Gases) و آزمایش های انعقادی همانند PT , PTT اشاره نمود. برای هر آزمایش نیاز به ماده ضد انعقاد انتخابی است. جهت انجام آزمایش گاز خون بهترین ماده ضد انعقادی هپارین و برای آزمایش های انعقادی و ESR بهترین ماده سیترات سدیم %3.2 است.

آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه 1:

منطقه 2:

منطقه 3: آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما بیمارستان پیمان کلینیک پرشین پت – کلینیک اکسیر بیمارستان شبانه روزی ققنوسبیمارستان نوید

منطقه 4:

منطقه 5:

منطقه 6:

در این بخش با اندازه گیری فاکتورهای مختلف در سرم یا پلاسمای خون، به بررسی سلامت ارگان های متفاوت می پردازیم. به عنوان مثال اندازه گیری قند برای تائید و یا مانیتورینگ دیابت، اوره و کراتین برای سلامت کلیه، اندازه گیری فعالیت آنزیم های کبدی برای سلامت کبد و … می باشد.

آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه 1:

منطقه 2:

منطقه 3: آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما بیمارستان پیمان کلینیک پرشین پت – کلینیک اکسیر بیمارستان شبانه روزی ققنوسبیمارستان نوید

منطقه 4:

منطقه 5:

منطقه 6:

می تواند برای بررسی وجود خون در ادرار یا کریستال ها و سنگ های ادراری استفاده شود.

آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه 1:

منطقه 2:

منطقه 3: آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما بیمارستان پیمان کلینیک پرشین پت – کلینیک اکسیر بیمارستان شبانه روزی ققنوس

منطقه 4:

منطقه 5:

منطقه 6: 

سایتولوژی یک ارزیابی سریع و مفید در نمونه های اخذ شده از مایعات و بافت های بدن جهت تشخیص انواعی از اختلالات عفونی، تشخیص برخی پروسه های فیزیولوژیک همانند تعیین دوره های فحلی در حیوانات خانگی ماده می باشد.

آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه 1:

منطقه 2:

منطقه 3: آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما بیمارستان پیمان کلینیک پرشین پت – کلینیک اکسیر بیمارستان شبانه روزی ققنوس

منطقه 4:

منطقه 5:

منطقه 6:

جهت بررسی غدد درون ریز (تیروئید، پانکراس، غدد جنسی، غده آدرنال) برای ارزیابی فعالیت های فیزیولوژیک و پاتولوژیک مورد استفاده قرار می گیرد.

آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه 1:

منطقه 2:

منطقه 3: آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما بیمارستان پیمان کلینیک پرشین پت – کلینیک اکسیر بیمارستان شبانه روزی ققنوس

منطقه 4:

منطقه 5:

منطقه 6:

مهم ترین الکترو لیت های مورد اندازه گیری شامل سدیم، کلر و پتاسیم است که نه تنها در تشخیص برخی بیماری ها مهم است؛ بلکه در فرایند های درمانی همانند مایع درمانی مناسب و پاسخ به درمان مهم می باشد.

آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه 1:

منطقه 2:

منطقه 3: آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما بیمارستان پیمان کلینیک پرشین پت – کلینیک اکسیر بیمارستان شبانه روزی ققنوس

منطقه 4:

منطقه 5:

منطقه 6:

جهت تشخیص قطعی برخی ضایعات بافتی از جمله بیماری ها، پس از برداشت بافت اقدام به مطالعه پاتولوژی با انواعی از رنگ آمیزی های عمومی و اختصاصی می شود.

آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه 1:

منطقه 2:

منطقه 3: آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما بیمارستان پیمان کلینیک پرشین پت – کلینیک اکسیر بیمارستان شبانه روزی ققنوس

منطقه 4:

منطقه 5:

منطقه 6:

تعیین مقدار آنزیم ها و مواد مختلف موجود در سرم خون.

آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه 1:

منطقه 2:

منطقه 3: آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما بیمارستان پیمان کلینیک پرشین پت – کلینیک اکسیر بیمارستان شبانه روزی ققنوس

منطقه 4:

منطقه 5:

منطقه 6:

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه 1:

منطقه 2:

منطقه 3: آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما بیمارستان پیمان بیمارستان شبانه روزی ققنوس

منطقه 4:

منطقه 5:

منطقه 6:

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه 1:

منطقه 2:

منطقه 3: آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما بیمارستان پیمان بیمارستان شبانه روزی ققنوس

منطقه 4:

منطقه 5:

منطقه 6:

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه 1:

منطقه 2:

منطقه 3: آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما

منطقه 4:

منطقه 5:

منطقه 6:

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه 1:

منطقه 2:

منطقه 3: آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما بیمارستان پیمان

منطقه 4:

منطقه 5:

منطقه 6:

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه 1:

منطقه 2:

منطقه 3: آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما

منطقه 4:

منطقه 5:

منطقه 6:

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه 1:

منطقه 2:

منطقه 3: آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما بیمارستان پیمان

منطقه 4:

منطقه 5:

منطقه 6:

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه 1:

منطقه 2:

منطقه 3: آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما بیمارستان پیمان کلینیک پرشین پت – کلینیک اکسیر

منطقه 4:

منطقه 5:

منطقه 6:

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه 1:

منطقه 2:

منطقه 3: آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی پلاسما بیمارستان پیمان  کلینیک اکسیر بیمارستان شبانه روزی ققنوس

منطقه 4:

منطقه 5:

منطقه 6:

نظر خود را بگذار

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *