میکروچیپ و صدور گواهی دیگر حیوانات خانگی

خدمات مراکز درمانی

[adrotate group=”589″]

[adrotate group=”590″]

[adrotate group=”588″]

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه ۱:

منطقه ۲:

منطقه ۳: بیمارستان پیمان کلینیک دکتر افروزی  کلینیک پرشا کلینیک دریا کلینیک تخصصی ویستا بیمارستان شبانه روزی ققنوس بیمارستان نوید

منطقه ۴:

منطقه ۵:

منطقه ۶: کلینیک پرشین لند – 

صدور گواهی تخصصی HD و ED برای ثبت شجره

با تشکر از خانم دکتر آقایی نژاد