جزو شایع ترین بیماری ها در حیوانات که همراه با علائمی مانند اسهال، استفراغ، یبوست، خون در مدفوع و … می باشد . این بیماری هم ممکن است به صورت اولیه، یعنی خود دستگاه گوارش درگیر باشد و یا به صورت ثانویه در اثر بیماری های دیگری ایجاد شده باشد

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه 1:

منطقه 2:

منطقه 3: بیمارستان پیمان کلینیک پرشین پت کلینیک دکتر افروزیکلینیک اکسیرکلینیک پرشا کلینیک دریاکلینیک تخصصی ویستابیمارستان شبانه روزی ققنوسبیمارستان نوید

منطقه 4:

منطقه 5:

منطقه 6: کلینیک پرشین لند – 

این بیماری ها می توانند عفونی باشند و یا در اثر سنگ های ادراری و یا دلایل دیگری ایجاد شده باشند

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه 1:

منطقه 2:

منطقه 3: بیمارستان پیمان کلینیک پرشین پت کلینیک دکتر افروزیکلینیک اکسیرکلینیک پرشا کلینیک دریاکلینیک تخصصی ویستابیمارستان شبانه روزی ققنوسبیمارستان نوید

منطقه 4:

منطقه 5:

منطقه 6: کلینیک پرشین لند – 

این بیماری ها نقش مهمی در سلامت باروری حیوان خانگی داشته و در صورتی که به موقع درمان نشوند ، می توانند باعث بروز سایر بیماری ها و یا حتی متأسفانه مرگ در حیوان خانگی شوند

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه 1:

منطقه 2:

منطقه 3: بیمارستان پیمان  کلینیک دکتر افروزیکلینیک اکسیرکلینیک پرشا کلینیک دریاکلینیک تخصصی ویستابیمارستان شبانه روزی ققنوسبیمارستان نوید

منطقه 4:

منطقه 5:

منطقه 6: کلینیک پرشین لند – 

بسیاری از فعالیت های بدن حیوانات خانگی تحت تأثیر هورمون هایی است که از غدد مختلف در بدن ترشح می شوند . در صورتی که این غدد دچار مشکل در عملکرد خود شوند ، پر کاری و کم کاری ، به دنبال آن عوارض مختلفی در بدن دیده می شود

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه 1:

منطقه 2:

منطقه 3: بیمارستان پیمان کلینیک دکتر افروزیکلینیک اکسیرکلینیک پرشا کلینیک دریاکلینیک تخصصی ویستابیمارستان شبانه روزی ققنوسبیمارستان نوید

منطقه 4:

منطقه 5:

منطقه 6: کلینیک پرشین لند – 

این بیماری ها دستگاه تنفسی حیوان خانگی را تحت تأثیر قرار داده و می توانند باعث ایجاد مشکلات تنفسی شوند

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه 1:

منطقه 2:

منطقه 3: بیمارستان پیمان کلینیک پرشین پت کلینیک دکتر افروزیکلینیک اکسیرکلینیک پرشا کلینیک دریاکلینیک تخصصی ویستابیمارستان شبانه روزی ققنوسبیمارستان نوید

منطقه 4:

منطقه 5:

منطقه 6: کلینیک پرشین لند – 

سیستم ایمنی جزو مهم ترین سیستم های بدن است و در حفظ بقا نقش حیاتی دارد . البته گاهی فعالیت بیش از حد یا ناخواسته ی این سیستم می تواند باعث بروز مشکلاتی در بدن شود که باید مورد بررسی قرار گیرد

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه 1:

منطقه 2:

منطقه 3: بیمارستان پیمان کلینیک پرشین پت کلینیک دکتر افروزیکلینیک اکسیرکلینیک پرشا کلینیک دریاکلینیک تخصصی ویستابیمارستان شبانه روزی ققنوسبیمارستان نوید

منطقه 4:

منطقه 5:

منطقه 6: کلینیک پرشین لند – 

امروزه با افزایش طول عمر حیوانات خانگی شیوع این بیماری ها نیز در میان آن ها افزایش پیدا کرده است کهنیاز به کنترل مداوم و درمان دارد

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه 1:

منطقه 2:

منطقه 3: بیمارستان پیمان کلینیک پرشین پت کلینیک دکتر افروزیکلینیک اکسیرکلینیک پرشا کلینیک دریاکلینیک تخصصی ویستابیمارستان شبانه روزی ققنوسبیمارستان نوید

منطقه 4:

منطقه 5:

منطقه 6: کلینیک پرشین لند – 

جزو شایع ترین بیماری ها در حیوانات است که در اثر عوامل عفونی مختلف مانند باکتری ها ، ویروس ها ، قارچ ها و غیره ایجاد می شوند

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه 1:

منطقه 2:

منطقه 3: بیمارستان پیمان کلینیک دکتر افروزیکلینیک اکسیرکلینیک پرشا کلینیک دریاکلینیک تخصصی ویستابیمارستان شبانه روزی ققنوسبیمارستان نوید

منطقه 4:

منطقه 5:

منطقه 6: کلینیک پرشین لند – 

حیوانات خانگی نیز مانند انسان ها می توانند به انواع سرطان های خوش خیم و بدخیم مبتلا شوند که روند درمانی در آن ها نیز مشابه انسان می تواند شامل جراحی ، شیمی درمانی ، رادیوتراپی و … باشد

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه 1:

منطقه 2:

منطقه 3: بیمارستان پیمان کلینیک دکتر افروزیکلینیک اکسیر کلینیک دریاکلینیک تخصصی ویستابیمارستان شبانه روزی ققنوسبیمارستان نوید

منطقه 4:

منطقه 5:

منطقه 6: کلینیک پرشین لند – 

جزو موارد جدی و خطرناک است که نیاز به رسیدگی های درمانی سریع و اختصاصی دارد

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه 1:

منطقه 2:

منطقه 3: بیمارستان پیمان کلینیک دکتر افروزیکلینیک اکسیرکلینیک پرشا کلینیک دریاکلینیک تخصصی ویستابیمارستان شبانه روزی ققنوسبیمارستان نوید

منطقه 4:

منطقه 5:

منطقه 6: کلینیک پرشین لند –