درمانی گربه

خدمات مراکز درمانی

[adrotate group=”475″]

[adrotate group=”476″]

[adrotate group=”474″]

جزو شایع ترین بیماری ها در حیوانات که همراه با علائمی مانند اسهال، استفراغ، یبوست، خون در مدفوع و … می باشد . این بیماری هم ممکن است به صورت اولیه، یعنی خود دستگاه گوارش درگیر باشد و یا به صورت ثانویه در اثر بیماری های دیگری ایجاد شده باشد

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه ۱:

منطقه ۲:

منطقه ۳: بیمارستان پیمان کلینیک پرشین پت کلینیک دکتر افروزی کلینیک اکسیر کلینیک پرشا کلینیک دریا کلینیک تخصصی ویستا بیمارستان شبانه روزی ققنوس بیمارستان نوید

منطقه ۴:

منطقه ۵:

منطقه ۶: کلینیک پرشین لند  

این بیماری ها می توانند عفونی باشند و یا در اثر سنگ های ادراری و یا دلایل دیگری ایجاد شده باشند

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه ۱:

منطقه ۲:

منطقه ۳: بیمارستان پیمان کلینیک پرشین پت کلینیک دکتر افروزی کلینیک اکسیر کلینیک پرشا کلینیک دریا کلینیک تخصصی ویستا بیمارستان شبانه روزی ققنوس بیمارستان نوید

منطقه ۴:

منطقه ۵:

منطقه ۶: کلینیک پرشین لند  

این بیماری ها نقش مهمی در سلامت باروری حیوان خانگی داشته و در صورتی که به موقع درمان نشوند ، می توانند باعث بروز سایر بیماری ها و یا حتی متأسفانه مرگ در حیوان خانگی شوند

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه ۱:

منطقه ۲:

منطقه ۳: بیمارستان پیمان کلینیک دکتر افروزی کلینیک اکسیر کلینیک پرشا کلینیک دریا کلینیک تخصصی ویستا بیمارستان شبانه روزی ققنوس بیمارستان نوید

منطقه ۴:

منطقه ۵:

منطقه ۶: کلینیک پرشین لند  

بسیاری از فعالیت های بدن حیوانات خانگی تحت تأثیر هورمون هایی است که از غدد مختلف در بدن ترشح می شوند . در صورتی که این غدد دچار مشکل در عملکرد خود شوند ، پر کاری و کم کاری ، به دنبال آن عوارض مختلفی در بدن دیده می شود

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه ۱:

منطقه ۲:

منطقه ۳: بیمارستان پیمان کلینیک دکتر افروزی کلینیک اکسیر کلینیک پرشا کلینیک دریا کلینیک تخصصی ویستا بیمارستان شبانه روزی ققنوس بیمارستان نوید

منطقه ۴:

منطقه ۵:

منطقه ۶: کلینیک پرشین لند  

این بیماری ها دستگاه تنفسی حیوان خانگی را تحت تأثیر قرار داده و می توانند باعث ایجاد مشکلات تنفسی شوند

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه ۱:

منطقه ۲:

منطقه ۳: بیمارستان پیمان کلینیک پرشین پت کلینیک دکتر افروزی کلینیک اکسیر کلینیک پرشا کلینیک دریا کلینیک تخصصی ویستا بیمارستان شبانه روزی ققنوس بیمارستان نوید

منطقه ۴:

منطقه ۵:

منطقه ۶: کلینیک پرشین لند  

سیستم ایمنی جزو مهم ترین سیستم های بدن است و در حفظ بقا نقش حیاتی دارد . البته گاهی فعالیت بیش از حد یا ناخواسته ی این سیستم می تواند باعث بروز مشکلاتی در بدن شود که باید مورد بررسی قرار گیرد

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه ۱:

منطقه ۲:

منطقه ۳: بیمارستان پیمان کلینیک پرشین پت کلینیک دکتر افروزی کلینیک اکسیر کلینیک پرشا کلینیک دریا کلینیک تخصصی ویستا بیمارستان شبانه روزی ققنوس بیمارستان نوید

منطقه ۴:

منطقه ۵:

منطقه ۶: کلینیک پرشین لند  

امروزه با افزایش طول عمر حیوانات خانگی شیوع این بیماری ها نیز در میان آن ها افزایش پیدا کرده است کهنیاز به کنترل مداوم و درمان دارد

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه ۱:

منطقه ۲:

منطقه ۳: بیمارستان پیمان کلینیک پرشین پت کلینیک دکتر افروزی کلینیک اکسیر کلینیک پرشا کلینیک دریا کلینیک تخصصی ویستا بیمارستان شبانه روزی ققنوس بیمارستان نوید

منطقه ۴:

منطقه ۵:

منطقه ۶: کلینیک پرشین لند  

جزو شایع ترین بیماری ها در حیوانات است که در اثر عوامل عفونی مختلف مانند باکتری ها ، ویروس ها ، قارچ ها و غیره ایجاد می شوند

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه ۱:

منطقه ۲:

منطقه ۳: بیمارستان پیمان کلینیک دکتر افروزی کلینیک اکسیر کلینیک پرشا کلینیک دریا کلینیک تخصصی ویستا بیمارستان شبانه روزی ققنوس بیمارستان نوید

منطقه ۴:

منطقه ۵:

منطقه ۶: کلینیک پرشین لند  

حیوانات خانگی نیز مانند انسان ها می توانند به انواع سرطان های خوش خیم و بدخیم مبتلا شوند که روند درمانی در آن ها نیز مشابه انسان می تواند شامل جراحی ، شیمی درمانی ، رادیوتراپی و … باشد

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه ۱:

منطقه ۲:

منطقه ۳: بیمارستان پیمان  کلینیک دکتر افروزی کلینیک اکسیر کلینیک دریا کلینیک تخصصی ویستا بیمارستان شبانه روزی ققنوس بیمارستان نوید

منطقه ۴:

منطقه ۵:

منطقه ۶: کلینیک پرشین لند  

جزو موارد جدی و خطرناک است که نیاز به رسیدگی های درمانی سریع و اختصاصی دارد

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه ۱:

منطقه ۲:

منطقه ۳: بیمارستان پیمان کلینیک دکتر افروزی کلینیک اکسیر کلینیک پرشا کلینیک دریا کلینیک تخصصی ویستا بیمارستان شبانه روزی ققنوس بیمارستان نوید

منطقه ۴:

منطقه ۵:

منطقه ۶: کلینیک پرشین لند  

از روش های پیشگیرانه برای جلوگیری از ابتلای حیوانات خانگی به انواع انگل ها است که در جهت جلوگیری از انتقال آلودگی های انگلی بین حیوانات و انسان حائز اهمیت می باشد

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه ۱:

منطقه ۲:

منطقه ۳: بیمارستان پیمان کلینیک پرشین پت کلینیک دکتر افروزی کلینیک اکسیر کلینیک پرشا کلینیک دریا کلینیک تخصصی ویستا بیمارستان شبانه روزی ققنوس بیمارستان نوید

منطقه ۴:

منطقه ۵:

منطقه ۶: کلینیک پرشین لند  

به طورکلی توصیه می شود حتی در صورتی که حیوان خانگی سالم است و دچار بیماری خاصی نیست به صورت مرتب، هر ۶ ماه تحت معاینه قرار بگیرد تا وضعیت سلامتی او بررسی شود تا در صورت وجود مشکل و بیماری بتوان به موقع آن را شناسایی کرد و تحت درمان قرار داد

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه ۱:

منطقه ۲:

منطقه ۳: بیمارستان پیمان کلینیک پرشین پت کلینیک دکتر افروزی کلینیک اکسیر کلینیک پرشا کلینیک دریا کلینیک تخصصی ویستا بیمارستان شبانه روزی ققنوس بیمارستان نوید

منطقه ۴:

منطقه ۵:

منطقه ۶: کلینیک پرشین لند  

همان نوار قلب است که در انسان نیز گرفته می شود . به وسیله نوار قلب می توان وضعیت عملکرد قلب را بررسی کرد و در صورت وجود مشکل می توان تا حدودی کارکرد آن و نوع عارضه موجود را نیز شناسایی کرد

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه ۱:

منطقه ۲:

منطقه ۳: بیمارستان پیمان  کلینیک دریا کلینیک تخصصی ویستا بیمارستان شبانه روزی ققنوس بیمارستان نوید

منطقه ۴:

منطقه ۵:

منطقه ۶: 

وسیله ای است که از آن برای بررسی و مشاهده قسمت های درونی دستگاه گوارش استفاده می شود . همچنین به وسیله آن می توان اجسام خارجی کوچک را هم از درون دستگاه گوارشی خارج نمود

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه ۱:

منطقه ۲:

منطقه ۳: کلینیک پرشین پت  کلینیک تخصصی ویستا بیمارستان شبانه روزی ققنوس

منطقه ۴:

منطقه ۵:

منطقه ۶:

چشم ها آیینه بدن هستند و بسیاری از مشکلات و بیماری های موجود در بدن دارای نشانه ای در چشم ها می باشند که با بررسی آن ها می توان بیماری را شناسایی کرد

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه ۱:

منطقه ۲:

منطقه ۳: بیمارستان پیمان کلینیک دکتر افروزی کلینیک اکسیر کلینیک پرشا کلینیک دریا کلینیک تخصصی ویستا بیمارستان شبانه روزی ققنوس بیمارستان نوید

منطقه ۴:

منطقه ۵:

منطقه ۶: کلینیک پرشین لند  

با تشکر از خانم دکتر آقایی نژاد