کالبد شکافی پرنده

خدمات مراکز درمانی

[adrotate group=”529″]

[adrotate group=”530″]

[adrotate group=”528″]

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه ۱:

منطقه ۲:

منطقه ۳: کلینیک اکسیر کلینیک تخصصی ویستا

منطقه ۴:

منطقه ۵:

منطقه ۶:

با تشکر از خانم دکتر آقایی نژاد