مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه 1:

منطقه 2:

منطقه 3: کلینیک اکسیر  کلینیک تخصصی ویستا

منطقه 4:

منطقه 5:

منطقه 6: کلینیک پرشین لند  

بستری پس از جراحی به منظور ریکاوری

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه 1:

منطقه 2:

منطقه 3: کلینیک اکسیر  کلینیک تخصصی ویستا

منطقه 4:

منطقه 5:

منطقه 6: کلینیک پرشین لند  

بستری حیوان به منظور کنترل وضعیت درمان تحت نظر دامپزشک

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه 1:

منطقه 2:

منطقه 3: کلینیک اکسیر  کلینیک تخصصی ویستا

منطقه 4:

منطقه 5:

منطقه 6: کلینیک پرشین لند  

مراقبت های دوره ای مناسب پرندگان سالخورده

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه 1:

منطقه 2:

منطقه 3: کلینیک اکسیر  کلینیک تخصصی ویستا

منطقه 4:

منطقه 5:

منطقه 6: کلینیک پرشین لند  

انجام خدماتی مانند مانیتورینگ، اکسیژن ساز، نبولایزر، کنترل دما …

مراکز درمانی ارائه دهنده این خدمت

منطقه 1:

منطقه 2:

منطقه 3: کلینیک اکسیر  کلینیک تخصصی ویستا

منطقه 4:

منطقه 5:

منطقه 6:

با تشکر از خانم دکتر آقایی نژاد

نظر خود را بگذار

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *