خرید و آشنایی با لوازم

سه نوع لوله موجود در بازار که حاوی EDTA  می باشند عبارتند از:

لوله های پلاستیکی با درب سبز (ایرانی)

حداقل نیم سی سی و حداکثر یک الی دو سی سی خون باید در لوله ریخت. ریختن بیشتر خون در لوله سبب انعقاد خون می گردد.

لوله های پلاستیکی با درب بنفش (وارداتی)

در طب انسانی مخصوص اطفال می باشند. حداکثر نیم سی سی خون باید در لوله ریخت. این لوله ها برای حیواناتی که به سختی خون می دهند و خون زیادی نمی توان از آنها گرفت بسیار ایده آل است.

لوله های پلاستیکی خلا با درب بنفش (وارداتی)

حداقل نیم سی سی و حداکثر دو سی سی خون باید در لوله ریخته شود. در صورت داشتن سوزن های دو طرفه می توان به طور مستقیم و بدون استفاده از سرنگ از بیماران خون گرفت.