طالع بینی – برج دلو

page in astrology-15-15

برج دلو

astro 1 (7)

سیاره حاکم: اورانوس

astro 1 (11)

صفات: اراده محکم، حس کنجکاوی، از خود گذشته، مستقل

astro 1 (4)

صفات: غیر قابل پیش بینی، بی اعتنا

astro 1 (8)

مشخصات فیزیکی: کند، خوش ساختار، قد بلند

astro 1 (9)

رنگ مورد علاقه: سایان

astro 1 (10)

بیشترین سازگاری با: برج میزان، برج جوزا، برج حمل

astro 1 (6)

کمترین سازگاری با: برج سنبله

آن ها استعداد واقعی در خیس شدن دارند! اگر در خانواده شما بچه ای وجود دارد، آن ها هم مراقب بچه ها هستند و هم همبازی آن ها. حیوانات خانگی متولد برج دلو با احساس، خوش قیافه و خیلی دوست داشتنی هستند. آن ها ماجراجویی دور از خانه را دوست دارند.

بسیار مستقل هستند

خوش اخلاق هستند

تاریکی را دوست ندارند

به ندرت آرام باقی می مانند

تقریباً محدوده توجه ندارند

تغییر پذیر و نامطمئن هستند

به طور کلی با انرژی عصبی می دوند

به طور فوق العاده ای سر زنده هستند