طالع بینی – برج حمل

page in astrology-15-15

برج حمل

astro 1 (7)

سیاره حاکم: مریخ

astro 1 (11)

صفات: وفادار، قابل اعتماد، خود جوش، نترس

astro 1 (4)

صفات: بی حال، خطر پذیر، بی طاقت

astro 1 (8)

مشخصات فیزیکی: فعال، پر انرژی، مستعد ابتلا به سر درد و گرما زدگی

astro 1 (9)

رنگ مورد علاقه: قرمز

astro 1 (10)

بیشترین سازگاری با: برج قوس، برج اسد، برج میزان

astro 1 (6)

کمترین سازگاری با: برج سرطان

آن ها رهبر به دنیا آمده اند! حیوانات خانگی متولد برج حمل سر زنده بوده و بنابراین به فضا و فعالیت زیادی در زندگی شان نیاز دارند. آن ها با هوش، سریع در یادگیری، مغرور، وفادار و جاه طلب هستند. به راحتی عاشق شده و خیلی احساساتی خواهند بود. متولدین این برج سازمان یافته هستند و داشتن پیاده روی و شام خود را در زمان یکسان و هر روزه دوست خواهند داشت.

خیلی نمی خوابند