طالع بینی – برج سرطان

page in astrology-15-15

برج سرطان

astro 1 (7)

سیاره حاکم: ماه

astro 1 (11)

صفات: نگهدارنده، حساس، صبور

astro 1 (4)

صفات: دمدمی، نیازمند

astro 1 (8)

مشخصات فیزیکی: پاهای بلند

astro 1 (9)

رنگ مورد علاقه: بنفش

astro 1 (10)

بیشترین سازگاری با: برج حوت، برج عقرب، برج ثور

astro 1 (6)

کمترین سازگاری با: برج حمل

حیوانات خانگی متولد برج سرطان انرژی عصبی زیادی دارند و از آنجایی که خیلی حساس هستند از اینکه از آن ها انتقاد شود متنفرند. آن ها به راحتی مشغول خواهند شد. همچنین غذای خوب، لاکچری و خوابیدن را دوست دارند. متولدین برج سرطان انحصار طلب هستند و از خانه خود محافظت می کنند. آن ها خوش بینند و هرگز دلسرد نمی شوند.

بسیار آرام هستند

خوردن را دوست دارند

به راحتی چاق می شوند

بسیار وابسته صاحبان خود هستند

تا اندازه ای تمایل دارند تنبل باشند