طالع بینی – برج جدی

page in astrology-15-15

برج جدی

astro 1 (7)

سیاره حاکم: کیوان

astro 1 (11)

صفات: تودار، جاه طلب، محتاط

astro 1 (4)

صفات: لجوج، یک دنده

astro 1 (8)

مشخصات فیزیکی: بی نقص در فرم و ساختار

astro 1 (9)

رنگ مورد علاقه: آبی

astro 1 (10)

بیشترین سازگاری با: برج ثور، برج سنبله، برج میزان

astro 1 (6)

کمترین سازگاری با: برج حمل

آن ها دوست دارند دیگران را با زیبایی خود خشنود کنند. حیوانات خانگی متولد برج جدی قضاوت خوب و بصیرت استثنایی دارند. آن ها پذیرای سرما خوردگی هستند، بنابراین باید گرم و خشک بمانند.

بسیار با هوش اند

کمی به آرامی حرکت می کنند

هرگز تخس یا جسور نیستند

آن ها مشخصاً فعال نیستند

معمولاً افسرده به نظر می رسند

اغلب به صورت ذاتی تنگ نظر هستند

از نظر ساختاری خیلی استخوانی هستند

بی شک خیلی با احتیاط حرکت می کنند