طالع بینی – برج جوزا

page in astrology-15-15

برج جوزا

astro 1 (7)

سیاره حاکم: عطارد

astro 1 (11)

صفات: خلاق، بیانگر، بی قرار، چند کاره، مستقل، کنجکاو

astro 1 (4)

صفات: برونگرا، فضول، پر صدا، بعضی وقت ها نا مهربان

astro 1 (8)

مشخصات فیزیکی: هوشیار، با وقار، پر انرژی

astro 1 (9)

رنگ مورد علاقه: قهوه ای

astro 1 (10)

بیشترین سازگاری با: برج دلو، برج میزان، برج اسد

astro 1 (6)

کمترین سازگاری با: برج سرطان

حیوانات خانگی متولد برج جوزا میزان زیادی انرژی دارند و نمی توانند آرام بمانند، باید حرکت کنند. آن ها به توجه زیادی نیاز خواهند داشت. برونگرا و پر انرژی بودن آن ها می تواند بعضی اوقات دردسر ساز باشد. متولدین برج جوزا کنجکاوی سیر نشدنی دارند و آن ها سعی می کنند از طریق ارتباط چشمی و یا تماس بینی با شما ارتباط برقرار کنند. آن ها به لذت بردن از فعالیت های تحریک کننده مختلف نیاز دارند. همچنین موزیک و سواری با ماشین را دوست خواهند داشت.

نسبتاً لاغر هستند

خیلی فعال هستند

آتشی مزاج هستند

علایق مختلفی دارند

خیلی چابک هستند

سر و گردن کشیده تری دارند