طالع بینی – برج اسد

page in astrology-15-15

برج اسد

astro 1 (7)

سیاره حاکم: خورشید

astro 1 (11)

صفات: نجیب، دوستدار، محافظ، بازیگوش

astro 1 (4)

صفات: مستبد، پر ماجرا

astro 1 (8)

مشخصات فیزیکی: بدن خوب متناسب، با وقار

astro 1 (9)

رنگ مورد علاقه: آبی سلطنتی

astro 1 (10)

بیشترین سازگاری با: برج قوس، برج حمل

astro 1 (6)

کمترین سازگاری با: برج سنبله

آن ها حکمران حیوانات خانگی هستند، “پادشاه حیوانات خانگی”. حیوانات خانگی متولد برج اسد بسیار شجاع و کمدین های خوبی هستند. آن ها همچنین دوستدار دیگر حیوانات می باشند و برای آن ها خانه ای عالی درست خواهند کرد. در حقیقت مغرورند و از این جهت به در مرکز توجه بودن نیاز دارند.

پر سر و صدا هستند

دارای کاریزما می باشند

غرور بسیار زیادی دارند

در دفاع شخصی برتری دارند