طالع بینی – برج اسد

page in astrology-15-15

برج اسد

astro 1 (7)

سیاره حاکم: خورشید

astro 1 (11)

صفات: نجیب، دوستدار، محافظ، بازیگوش

astro 1 (4)

صفات: مستبد، پر ماجرا

astro 1 (8)

مشخصات فیزیکی: بدن خوب متناسب، با وقار

astro 1 (9)

رنگ مورد علاقه: آبی سلطنتی

astro 1 (10)

بیشترین سازگاری با: برج قوس، برج حمل

astro 1 (6)

کمترین سازگاری با: برج سنبله

آن ها حکمران حیوانات خانگی هستند، “پادشاه حیوانات خانگی”. حیوانات خانگی متولد برج اسد بسیار شجاع و کمدین های خوبی هستند. آن ها همچنین دوستدار دیگر حیوانات می باشند و برای آن ها خانه ای عالی درست خواهند کرد. در حقیقت مغرورند و از این جهت به در مرکز توجه بودن نیاز دارند.

پر سر و صدا هستند

دارای کاریزما می باشند

غرور بسیار زیادی دارند

در دفاع شخصی برتری دارند

می توانند واقعاً سلطه گر باشند

از بنیه قوی ای برخوردار هستند

احساسات را آشکارا بیان می کنند

همیشه به نظر خوشحال می رسند

شخصیت بسیار قوی و سختی دارند

با توجه کردن و ستودن شکوفا می شوند

مقدار زیادی انرژی تمام نشدنی دارند

به عنوان مسئول اهل خانه عمل می کنند

به صاحبان و دیگر اعضای خانواده بسیار وفادارند

وقتی رنجیده خاطر می شوند خلق و خوی تندی دارند

به نظر می رسد در هنگام راه رفتن می خرامند یا می رقصند …