طالع بینی – برج میزان

page in astrology-15-15

برج میزان

astro 1 (7)

سیاره حاکم: ناهید

astro 1 (11)

صفات: معقول، مهربان

astro 1 (4)

صفات: سست عنصر، بی اراده، تنبل

astro 1 (8)

مشخصات فیزیکی: متناسب

astro 1 (9)

رنگ مورد علاقه: فیروزه ای

astro 1 (10)

بیشترین سازگاری با: برج دلو، برج جوزا

astro 1 (6)

کمترین سازگاری با: برج جدی

حیوانات خانگی متولد برج میزان حسی قوی از احترام و تعقل دارند. آن ها با وقار و خوش رفتار هستند و آن را برای دیگران لحاظ می کنند. معمولاً به نسبت دیگر هم نوعان یا هم نژادان خوش قیافه هستند.

خونسرد هستند

کمی تنبل هستند

اندام متناسبی دارند

خیلی اجتماعی هستند

مقدار کمی آب می نوشند

تنها بودن را دوست ندارند

با ناز زیادی حرکت می کنند

دعوا کردن را دوست ندارند

در هنر ترغیب خبره هستند

مهربان اما دمدمی مزاج هستند

خیلی پر سر و صدا می باشند

از نظر فیزیکی خیلی فعال نیستند

از نظر سلامتی بنیه قوی ای ندارند