طالع بینی – برج حوت

page in astrology-15-15

برج حوت

astro 1 (7)

سیاره حاکم: نپتون

astro 1 (11)

صفات: پر رمز، مهربان، با وقار

astro 1 (4)

صفات: سست اراده، تحریک پذیر، سر به هوا

astro 1 (8)

مشخصات فیزیکی: ورزشکار، لاغر

astro 1 (9)

رنگ مورد علاقه: خاکستری

astro 1 (10)

بیشترین سازگاری با: برج حمل، برج سرطان، برج عقرب

astro 1 (6)