طالع بینی – برج قوس

page in astrology-15-15

برج قوس

astro 1 (7)

سیاره حاکم: مشتری

astro 1 (11)

صفات: دوستدار طبیعت، فعال، با نشاط، همدم

astro 1 (4)

صفات: بی قرار، آتشی مزاج، لجوج

astro 1 (8)

مشخصات فیزیکی: بدن خوب متناسب

astro 1 (9)

رنگ مورد علاقه: سبز

astro 1 (10)

بیشترین سازگاری با: برج اسد، برج حمل

astro 1 (6)

کمترین سازگاری با: برج سرطان

آن ها ذاتاً شکارچی بوده و هر چیزی مانند مورچه ها، مگس ها و … را تعقیب می کنند. حیوانات خانگی متولد برج قوس سرزنده هستند. آن ها بسیار هوشیار و علاقمند می باشند. همچنین خیلی پر شور، حساس و دلسوز، مشتاق، خوش بین و بی قرار هستند. مراقب پاهای شکننده آن ها باشید.

کنجکاو هستند

بسیار سالم هستند

بسیار تخس هستند

اغلب خیلی بی قرارند

واقعاً پر سر و صدا هستند

همیشه خلق و خوی خوبی دارند

از نظر فیزیکی بسیار فعال هستند

اغلب کنترل آن ها سخت می باشد

به صورت ذاتی شریف برخورد می کنند