طالع بینی – برج عقرب

page in astrology-15-15

برج عقرب

astro 1 (7)

سیاره حاکم: مریخ

astro 1 (11)

صفات: مستقل، مصمم، بازیگوش، وفادار

astro 1 (4)

صفات: حسود، بی میل، لجوج، آب زیر کاه

astro 1 (8)

مشخصات فیزیکی: خوش قیافه به نظر می رسند

astro 1 (9)

رنگ مورد علاقه: قرمز تیره

astro 1 (10)

بیشترین سازگاری با: برج سرطان، برج حوت، برج عقرب

astro 1 (6)

کمترین سازگاری با: برج حمل

حیوانات خانگی متولد برج عقرب، قدرت، طاقت، اراده، توانایی رهبری و حافظه عالی دارند. همچنین آن ها شوق زیاد و احساسات عمیقی داشته و جذابیت سحر انگیزی دارند.

خیلی مستقل هستند

خیلی لجوج هستند

حیله گر و اغوا گر می باشند

معمولاً ساکت و آرام هستند

چشمان خیلی گیرا و نافذی دارند

گاهی اوقات درک آن ها مشکل است