طالع بینی – برج ثور

page in astrology-15-15

برج ثور

astro 1 (7)

سیاره حاکم: ناهید

astro 1 (11)

صفات: استوار، مهربان، سر سخت، صبور، پر عاطفه، با استقامت

astro 1 (4)

صفات: حسود، حریص، سلطه گر، بی میل

astro 1 (8)

مشخصات فیزیکی: قوی، نیرومند

astro 1 (9)

رنگ مورد علاقه: سبز

astro 1 (10)

بیشترین سازگاری با: برج جدی، برج سنبله، برج سرطان

astro 1 (6)

کمترین سازگاری با: برج حوت

حیوانات خانگی برج ثور در حفاظت از شما دریغ نمی کنند. آن ها دوست دارند تحت کنترل باشند و بسیار مالکانه در مورد چیزهایی که متعلق به آن ها هست از جمله صاحبشان، برخورد می کنند. متولدین برج ثور بسیار فرمان بردار بوده و هر کاری که از آن ها بخواهید انجام می دهند. آن ها دوست دارند در راحتی و رفاه زندگی کنند. از به اندازه کافی ورزش کردن حیوانات خانگی این برج به دلیل توانایی در بیش از اندازه خوردن و خوابیدن اطمینان حاصل نمایید.

انرژی فراوانی ندارند

بسیار صبور و لجوج هستند