طالع بینی – برج سنبله

page in astrology-15-15

برج سنبله

astro 1 (7)

سیاره حاکم: تیر

astro 1 (11)

صفات: مهربان، با هوش، خوش برخورد، خوشحال

astro 1 (4)

صفات: بزدل، پر توقع

astro 1 (8)

مشخصات فیزیکی: قوی، عضلانی

astro 1 (9)

رنگ مورد علاقه: نارنجی

astro 1 (10)

بیشترین سازگاری با: برج جدی، برج ثور

astro 1 (6)

کمترین سازگاری با: برج دلو

حیوانات خانگی متولد برج سنبله می خواهند بی نقص باشند. آن ها حفر کردن در باغ، غلتیدن در چمن و … را دوست دارند و حیوانات خانگی خوشحالی هستند. آن ها تمایل دارند تنها حیوان خانگی شما باشند.