سفارش دریافت شد

سلام ; سفارش شما دریافت شد . پس از بررسی ، اقدامات لازم برای پیگیری انجام خواهد شد .