فرم توافق نامه

نمونه فرم توافق نامه

نام حیوان خانگی:                         گونه/نژاد:                                        رنگ و توضیحات:                                                  جنسیت:                    سن:

عقیم شده:                                  شماره میکروچیپ:                             مدارک پزشکی وشناسنامه تحویل داده شده:

نام واگذار کننده:                           تلفن ثابت:                                      موبایل:                                        آدرس ایمیل:

استان:                                       شهر:                                              آدرس :

نام سرپرست:                              تلفن ثابت:                                      موبایل:                                        آدرس ایمیل:

استان:                                        شهر:                                             آدرس:

سرپرست اطلاعات توافق نامه را به شرط درست و صحیح بودن اطلاعات بیان شده در طول پروسه واگذاری از طرف واگذار کننده، مطمئن اظهار می کند. واگذار کننده و سرپرست به امید تأمین خانه همیشگی و مناسب برای حیوان خانگی، تصمیم به اجرای این توافق نامه دارند.
خط مشی بازگشت: مجموعه ایران پت مال برای تمامی حیوانات در طول زندگی آن ها اهمیت قائل است. سرپرست در صورت عدم تمایل یا توانایی در مراقبت از حیوان خانگی در طول عمر آن، به کمک اطلاع رسانی از طریق مجموعه ایران پت مال با واگذار کننده ارتباط برقرار کرده و در صورت تمایل و یا امکان، حیوان خانگی به واگذار کننده عودت یافته و در غیر این صورت، از طریق قسمت واگذاری در سایت، برای یافتن سرپرست جدید اقدام نماید. سرپرست متوجه است که مسئولیت مراقبت از حیوان خانگی تا زمان عودت آن به واگذار کننده و یا یافتن سرپرست جدید به عهده اوست و می بایست در این مدت تمام توان خود را به کار بسته تا حیوان خانگی در صحت و سلامت، خانه جدید خود را بازیابد. سرپرست با اطلاع رسانی (نام، آدرس و شماره تلفن سرپرست جدید) به مجموعه ایران پت مال در صورت یافتن خانه ای مناسب برای حیوانات خانگی موافقت دارد. سرپرست فقط با اطلاع مجموعه ایران پت مال اجازه انتقال و یا واگذاری حیوان خانگی به غیر را دارد.
سرپرست موظف است در صورت تغییر محل اقامت خود، آدرس و تلفن جدید خود را ظرف مدت یک هفته به مجموعه ایران پت مال اطلاع دهد.
هزینه واگذاری:
سرپرست با پرداخت داوطلبانه مبلغ                               تومان هزینه واگذاری جهت اداره بخش سرپرستی – واگذاری موافقت می کند.
مراقبت های دام پزشکی:
سرپرست با انجام واکسیناسیون ضروری طبق توصیه دام پزشک برای حیوان خانگی موافقت می کند. همچنین سرپرست با فراهم آوری سریع مراقبت های دام پزشکی در صورتی که حیوان خانگی مریض یا مجروح شده باشد و تأمین هزینه های آن موافقت می کند.
مراقبت از حیوان خانگی:
سرپرست متوجه است که حیوان خانگی حیوانی است که در خانه نگهداری می شود و با اجازه دسترسی به تمام نقاط خانه برای حیوان خانگی موافقت می کند. سرپرست با تأمین آب تازه، غذای سالم، آموزش، ورزش و توجهات دوستانه موافقت می کند.
منع اظهاریه:
سرپرست متوجه است که مجموعه ایران پت مال سلامت، خلق و خو و یا آموزش موارد مشروح در مورد حیوان خانگی را ضمانت نمی کند.
رها سازی:
سرپرست، همسر او، وراث، مأمور اجرا، وکلای شخصی و گماشته موافقند که هرگز بر علیه مجموعه ایران پت مال طرح دعوی نکرده و دادخواستی ارائه ندهند. سرپرست، مجموعه ایران پت مال و مدیر عامل، مؤسس، کارمندان اداری، مأموران، نمایندگان، پیمان کاران، داوطلبان، جانشینان و گماشتگان آن را از تمام مسئولیت های حاصل از واگذاری و یا رفتار و اعمال حیوان خانگی از پیگرد قانونی رها سازی می کند.
تغییر آدرس:
در صورت جا به جایی، سرپرست با تماس حاصل کردن با مجموعه ایران پت مال و تغییر اطلاعات آدرس، جهت به روزرسانی پرونده و تنظیم مجدد میکروچیپ موافقت می کند.
فرآیند تطبیق:
مجموعه ایران پت مال نسبت به تمام طول عمر حیوانات خانگی به سرپرستی گرفته شده از طریق این مجموعه اهمیت قائل می باشد. لذا در ذیل مواردی قابل ذکر بیان می شود؛
سرپرست موظف است به طور منظم در فواصل زمانی حداکثر ۱ ماه به مدت ۱ سال با ارسال تصاویر و فیلم های حیوان خانگی به سرپرستی گرفته شده به سایت ایران پت مال، واگذار کننده را در جریان وضعیت فعلی حیوان خانگی قرار دهد.
سرپرست موظف است در صورت اطلاع رسانی از طریق مجموعه ایران پت مال جهت ملاقات با حیوان خانگی به سرپرستی گرفته شده، نسبت به تعیین وقت اقدام و در جهت انجام ملاقات مساعدت لازم را مبذول فرماید.

*****

سرپرست با کارآمدی از لحاظ قانونی این توافق نامه را امضا کرده و این توافق نامه در مورد وراث، گماشتگان، جانشینان، وکلای شخص و مأمورین اجرا نیز به قوت خود باقی است.

واگذار کننده:(نام، امضا و تاریخ)                              سرپرست:(نام، امضا و تاریخ)                              نماینده مجموعه ایران پت مال:(نام، امضا و تاریخ)