گربه پتانسیل بازیگوشی
123-03-03

پتانسیل بازیگوشی

بعضی گربه ها همیشه مثل یک بچه گربه هستند، پر از انرژی و بازیگوش، در حالی که دیگر گربه ها بیشتر جدی و متین هستند. یک بچه گربه بازیگوش، به نظر دوست داشتنی می آید، البته باید تعداد دفعاتی که می خواهید هر روز با او بازی کنید و او به دنبال موش اسباب بازی برود را در نظر بگیرید. هر چند اگر شما بچه یا حیوان خانگی دیگری داشته باشید، می توانند جای شما را به عنوان هم بازی پر کنند.

  • حبشی
  • بنگال
  • برمیلا
  • مو کوتاه کالرپوینت
  • کرنیش رکس
  • مو کوتاه اروپایی
  • بابتیل ژاپنی
  • لاپرم
  • ساوانا