مناسب برای زندگی در آپارتمان
123-03-03

مناسب برای زندگی در آپارتمان

برخلاف عقیده جمعی، سایز کوچک لزوماً معرف یک سگ آپارتمانی نیست. بسیاری از سگ های کوچک، خیلی پر انرژی و Yappy (پارس کردن شدید و گوش خراش) آن هم برای زندگی در یک جای مرتفع هستند. ساکت، کم انرژی و کاملاً آرام در خانه و همچنین مؤدب بودن با دیگر ساکنان، موارد خوبی است که در یک سگ آپارتمانی دیده می شود.

  • آزاواخ
  • آفن پینشر
  • ابیزان هاند
  • اسپانیل تبتی
  • افغان هاند
  • باست هاند
  • باسنجی
  • بوردر کالی
  • بوردو