مقدار ریزش مو
123-03-03

مقدار ریزش مو

اگر قصد دارید خانه خود را با یک سگ قسمت کنید، باید با میزانی از موی سگ روی لباس ها و در خانه خود کنار بیایید. هر چند ریزش مو در نژادها بسیار رایج است، بعضی سگ ها تمام طول سال ریزش مو دارند، بعضی دیگر به صورت فصلی طوفان برف از موهای ریخته ایجاد می کنند، بعضی هم هر دو حالت را با هم دارند و البته بعضی به ندرت ریزش مو دارند. اگر شما در قید و بند تمیزی هستید لازم است یکی از نژادهای با ریزش موی کم را انتخاب کنید و یا زیاد سخت نگیرید.

  • تریر استرالیایی
  • باسنجی
  • بولونیز
  • بوویر د فلندرا
  • بریارد
  • بول ماستیف
  • سگ کنعان
  • چسکی تریر
  • چاو چاو