راحتی در تمیزی و آراستگی
123-03-03

راحتی در تمیزی و آراستگی

بعضی از نژادهای سگ به راحتی برس کشیده می شوند و بعضی سگ ها تنها برای تمیز و سالم ماندن، نیازمند حمام، کوتاه کردن مو و دیگر کارهای لازم در رابطه با تمیزی و آراستگی می باشند. زمان و صبوری لازم برای برآوردن نیازهای مربوط به تمیزی و آراستگی سگ خود و یا پولی که بابت انجام این کار به کسی پرداخت می کنید را در نظر داشته باشید.

  • کونهاند آمریکایی انگلیسی
  • فاکسهاند آمریکایی
  • پیت بول تریر آمریکایی
  • آپنزلر سننهاند
  • تریر استرالیایی
  • آزاواخ
  • باسنجی
  • باست هاند
  • مالینوا بلژیکی