نیازهای ورزشی
123-03-03

نیازهای ورزشی

بعضی نژادها با یک پیاده روی آرام در بعد از ظهر به دور ساختمان مشکلی ندارند. دیگر سگ ها به تمرین های سخت روزانه به خصوص آن هایی که اساساً برای کارهای فیزیکی سخت مانند گله داری یا شکار پرورش یافته اند، نیاز دارند. بدون تمرین کافی این نژادها ممکن است اضافه وزن پیدا کنند و هم چنین انرژی سرکوب شده خود را در راه هایی که شما دوست ندارید مانند پارس کردن، جویدن و یا کندن زمین صرف کنند. نژادهایی که نیاز به تمرین زیادی دارند برای طبیعت گردی افراد فعال یا آن هایی که به آموزش دادن سگ خود برای مسابقات و یا ورزش های مخصوص سگ های با انرژی بالا علاقه دارند، مناسب می باشند.

  • افغان هاند
  • اردیل تریر
  • آکیتا
  • مالاموت آلاسکایی
  • کونهاند آمریکایی انگلیسی
  • سگ اسکیمو آمریکایی
  • فاکسهاند آمریکایی
  • پیت بول تریر آمریکایی
  • واتر اسپانیل آمریکایی