مهربان با غریبه ها
123-03-03

مهربان با غریبه ها

سگ های مهربان با غریبه ها، مهمان های خوبی با دم جنبان و پوزه ای که به همه جا می مالند، خواهند بود. دیگر سگ ها خجالتی، بی تفاوت یا حتی پرخاشگر هستند. هر چند بدون در نظر گرفتن نژاد، سگی اگر از زمان بچگی تجربه بودن در میان تعداد زیادی از افراد مختلف با اندازه، سن و شکل های متفاوت را داشته باشد، در بزرگسالی بهتر با غریبه ها ارتباط برقرار خواهد کرد.

  • مالاموت آلاسکایی
  • کونهاند آمریکایی انگلیسی
  • پیت بول تریر آمریکایی
  • باسنجی
  • باست هاند
  • بیگل
  • بدلینگتون تریر
  • سگ کوهستان برنیز
  • بیشاون فریزی