سلامت عمومی
123-03-03

سلامت عمومی

در خور ضعف شیوه پرورش، بعضی نژادها مستعد مشکلات ژنتیکی خاصی مانند دیسپلازی کفل هستند. این به این معنی نیست که تمامی سگ های آن نژاد دچار این بیماری ها خواهند شد، فقط به این معنی است که آن ها در ریسک بیشتری هستند. اگر شما در حال خریدن یک توله سگ هستید خوب است بدانید کدام بیماری های ژنتیکی در نژاد مورد علاقه شما رایج است. بنابراین شما می توانید از پرورش دهنده درباره سلامت فیزیکی والدین توله سگ مورد نظر خود و دیگر بستگان آن سؤال کنید.

  • سگ اسکیمو آمریکایی
  • فاکسهاند آمریکایی
  • سگ کتل استرالیایی
  • تریر استرالیایی
  • برگر پیکارد
  • کونهاند مشکی و برنزه
  • بولونیز
  • سگ کنعان
  • چسکی تریر