مناسب صاحبان مبتدی
123-03-03

مناسب صاحبان مبتدی

بعضی سگ ها به سادگی و بهتر آموزش می بینند و منصفانه نگاه کنیم، در مقایسه با دیگر سگ ها نگهداری از آن ها آسان تر است. آن ها همچنین برای برگشتن به حالت اول در صورت بروز اشتباه از شما و یا وجود تناقض، به قدر کافی انعطاف پذیر هستند. سگ هایی که به شدت حساس، در تصمیم گیری مستقل و یا جسور هستند، مدیریت آن ها برای صاحبان مبتدی ممکن است سخت تر باشد.

  • بیشاون فریزی
  • کاوالیر کینگ چارلز اسپانیل
  • کلامبر اسپانیل
  • کاکپو
  • بولداگ فرانسوی
  • هاونیز
  • اشنودل
  • گریهاند ایتالیایی
  • شیتزو