سگ های دوستدار بچه ها
123-03-03

سگ های دوستدار بچه ها

با وقار بودن در مقابل بچه ها و قوی بودن به حدی که بتوانند زیاده روی بچه ها در بغل کردن و وارد آوردن ضربه را تحمل کنند و داشتن خوی بخشنده در قبال دویدن و جیغ کشیدن بچه ها ویژگی هایی است که یک سگ را دوستدار بچه ها می کند. شما ممکن است از اینکه بدانید چه سگ هایی در این لیست وجود دارند، سورپرایز شوید؛ باکسرها که به نظر ترسناک می آیند با بچه ها خوب هستند و همینطور پیت بول ها. سگ های کوچک، دل نشین و با پتانسیل تند خویی مانند چی واوا خیلی دوستدار خانواده نیستند. تمام سگ ها منحصر به فرد هستند. رتبه بندی ما عمومی است و تضمینی برای رفتار یک نژاد یا به طور مستقل یک سگ وجود ندارد. سگ ها از هر نژادی می توانند بر اساس تجربیات گذشته خود، آموزشی که در رابطه با چگونگی رفتار با کودکان دیده اند و یا شخصیت خود، با بچه ها خوب باشند. فارق از نژاد و نوع آن، تمام سگ ها دارای فک های قوی و دندان های نوک تیز هستند و ممکن است تحت شرایط پر استرس گاز بگیرند. بچه های کوچک و سگ ها از هر نژادی همیشه باید مراقب داشته باشند و هرگز برای مدتی با هم تنها گذاشته نشوند.

  • افغان هاند
  • کونهاند آمریکایی انگلیسی
  • سگ اسکیمو آمریکایی
  • فاکسهاند آمریکایی
  • پیت بول تریر آمریکایی
  • واتر اسپانیل آمریکایی
  • آپنزلر سننهاند
  • باسنجی
  • باست هاند