هوش
123-03-03

هوش

سگ های پرورش یافته برای انجام کارهایی که نیازمند تصمیم گیری، هوش و تمرکز مانند گله داری از دام اهلی است مانند سگ های پرورش یافته جهت دویدن در تمام روز که باید بدن خود را ورزیده کنند، نیازمند ورزش دادن ذهن خود می باشند. اگر آن ها نتوانند شبیه سازی ذهنی مورد نیاز خود را به دست آورند کار خودشان را می کنند. (معمولاً با برنامه ای که شما دوست ندارید مانند جویدن و کندن زمین). آموزش های فرمانبری و اسباب بازی های تعاملی مخصوص سگ، راه حل های خوبی برای تمرین دادن ذهن سگ ها می باشند.

  • اردیل تریر
  • سگ کتل استرالیایی
  • شپرد استرالیایی
  • بدلینگتون تریر
  • مالینوا بلژیکی
  • شیپ داگ بلژیکی
  • ترورِن بلژیکی
  • کونهاند مشکی و برنزه
  • بوردر کالی