هیجان
123-03-03

هیجان

یک سگ نیرومند انرژی بالایی داشته باشد یا نه، هر کاری که انجام می دهد را با قدرت انجام می دهد. بند قلاده خود را کشیده (تا وقتی به او آموزش دهید که این کار را انجام ندهد)، سعی می کند موانع را شخم بزند و یا حتی نوشیدنی ها و خوردنی ها را در حجم بسیار زیاد یک جا ببلعد. این سگ های پرتکاپو به میزان زیادی تمرین جهت یادگیری خوی خوب نیاز دارند و ممکن است برای خانه ای با حضور بچه ها، سالمندان یا افراد ناتوان مناسب نباشند. سگ های با هیجان کمتر از طرف دیگر زودتر در طول زندگی ناتوان می شوند.

  • مالاموت آلاسکایی
  • کونهاند آمریکایی انگلیسی
  • پیت بول تریر آمریکایی
  • سگ کتل استرالیایی
  • تریر استرالیایی
  • بیگل
  • کونهاند مشکی و برنزه
  • تریر مشکی روسی
  • بوستن تریر