تمایل به دهان گرفتن
123-03-03

تمایل به دهان گرفتن

به دهان گرفتن در بیشتر نژادها در خلال بچگی و در نژادهای شکاری در تمام سنین رایج است. به دهان گرفتن به معنی تمایل به مزه مزه کردن، جویدن و گاز گاز کردن (یک گاز نرم و نسبتاً بدون درد که جایش روی پوست نمی ماند) می باشد. این گونه سگ ها بیشتر دوست دارند از دهان خود برای نگه داشتن یا حرکت دادن اعضاء خانواده استفاده کنند و آن ها نیاز دارند که بیاموزند گاز گاز کردن اسباب بازی جویدنی ایرادی ندارد ولی در مورد افراد نباید این کار را بکنند. این نژادها به بازی بگیر بیار و همین طور جویدن جویدنی که با دانه های غذا و یا تشویقی پر شده باشد تمایل دارند و از آن لذت می برند.

  • اردیل تریر
  • پیت بول تریر آمریکایی
  • واتر اسپانیل آمریکایی
  • آپنزلر سننهاند
  • سگ کتل استرالیایی
  • باسنجی
  • سگ کوهستان برنیز
  • بلادهاند
  • بوردر تریر