پتانسیل بازیگوشی
123-03-03

پتانسیل بازیگوشی

بعضی سگ ها همیشه مثل توله سگ ها (دائم در حال بازی) می باشند، در حالی که دیگر سگ ها بیشتر جدی و متین هستند. همان طور که یک توله سگ بازیگوش به نظر دوست داشتنی می آید، باید تعداد دفعاتی را که می خواهید در روز بازی بگیر-بیار یا تعقیب و گریز را با او بازی کنید در نظر بگیرید. هر چند اگر شما بچه یا سگ های دیگری داشته باشید، می توانند جای شما را به عنوان هم بازی پر کنند.

  • اردیل تریر
  • آکیتا
  • مالاموت آلاسکایی
  • کونهاند آمریکایی انگلیسی
  • سگ اسکیمو آمریکایی
  • فاکسهاند آمریکایی
  • پیت بول تریر آمریکایی
  • واتر اسپانیل آمریکایی
  • سگ کتل استرالیایی