اشتیاق به سخت کوشی
123-03-03

اشتیاق به سخت کوشی

سگ هایی که برای شکار پرورش یافته اند مانند تریرها اشتیاق مادر زادی برای تعقیب و بعضی اوقات کشتن دیگر حیوانات دارند. هر چیزی که ویزویز می کند (گربه ها، سنجاب ها و شاید حتی ماشین ها) می تواند این غریزه را فعال کند. سگ هایی که تعقیب را دوست دارند وقتی بیرون هستند لازم است با بند قلاده بسته و یا در محوطه محصور نگه داری شوند و شما به حفاظ امن و بلند در اطراف حیاط خود نیاز خواهید داشت. این نژادها اساساً برای شکار پرندگان مناسب هستند، از طرف دیگر نمی توانند پرندگان را در هوا دنبال کنند! ولی بسیار سخت است زمانی که پرندگان در حال پرواز هستند توجه آن ها را جلب کرد.

  • افغان هاند
  • اردیل تریر
  • کونهاند آمریکایی انگلیسی
  • تریر استرالیایی
  • باسنجی
  • باست هاند
  • بیگل
  • بدلینگتون تریر
  • شیپ داگ بلژیکی