تحمل تنهایی
123-03-03

تحمل تنهایی

بعضی نژادها به شدت صمیمی و وابسته خانواده خود می شوند و بیشتر مستعد نگرانی و یا حتی وحشت از تنها ماندن در خانه صاحبانشان می باشند. سگ های مضطرب می توانند خیلی پارس کنند یا مخرب، نالان و جونده باشند و از جهات دیگرممکن است شاهد بروز خشونت در آن ها باشیم. این نژادها زمانی که اعضای خانواده در طول روز در خانه هستند و یا وقتی آن ها را به محل کار خود می برید، در بهترین حالت خود به سر می برند.

  • چاو چاو
  • شیبا اینیو
  • اشناوزر مینیاتوری
  • آترهاند