تحمل آب و هوای سرد
123-03-03

تحمل آب و هوای سرد

نژادهای دارای پوشش خیلی کوتاه و بدون موهای زیرین پوشش و یا با موهای کوچک و همچنین سگ های بدون چربی مانند گری هاندها، در مقابل سرما آسیب پذیر هستند. سگ های با تحمل پایین در مقابل سرما نیاز دارند در آب و هوای سرد، داخل خانه زندگی کنند و برای یک پیاده روی در هوای خنک نیازمند ژاکت یا پلیور می باشند.

  • افغان هاند
  • آکیتا
  • مالاموت آلاسکایی
  • سگ اسکیمو آمریکایی
  • سگ شپرد آناتولی
  • آپنزلر سننهاند
  • سگ کوهستان برنیز
  • شینوک
  • چاو چاو