گربه مقدار ریزش مو
123-03-03

مقدار ریزش مو

اگر قصد دارید خانه خود را با یک گربه قسمت کنید، باید با میزانی از موی گربه روی لباس ها و در خانه خود کنار بیایید. هر چند ریزش مو در نژادهای گربه بسیار رایج است، اگر شما در قید و بند تمیزی هستید لازم است یک نژاد با ریزش موی کم را انتخاب کرده و یا زیاد سخت نگیرید.

  • دِون رکس
  • کورت
  • اسفینکس