گربه راحتی در تمیزی و آراستگی
123-03-03

راحتی در تمیزی و آراستگی

بعضی نژادها به تمیزی و آراستگی خیلی کمی احتیاج دارند. دیگر گربه ها نیازمند برس کشیدن منظم برای تمیز و سالم ماندن می باشند. زمان و صبوری لازم برای برس کشیدن روزانه در صورت داشتن چنین گربه ای را در نظر داشته باشید.

  • حبشی
  • بنگال
  • برمیز
  • مو کوتاه اروپایی
  • ساوانا
  • سیامی
  • سنگاپوری
  • کفش برفی
  • سومالی