گربه مهربان با غریبه ها
123-03-03

مهربان با غریبه ها

گربه هایی که با غریبه ها دوست هستند مهمان های خوبی با کنجکاوی شایان و یا از ابتدا بازیگوش هستند. دیگر گربه ها خجالتی یا بی علاقه اند و شاید حتی زیر مبلمان مخفی شوند و یا به اتاقی دیگر فرار کنند. هر چند بدون در نظر گرفتن نژاد، اگر گربه ای از زمان بچگی تجربه بودن در میان تعداد زیادی از افراد مختلف با اندازه، سن و شکل های متفاوت را داشته باشد، در بزرگسالی بهتر با غریبه ها ارتباط برقرار خواهد کرد.

  • برمیز
  • کرنیش رکس
  • دِون رکس
  • مو کوتاه اروپایی
  • ساوانا
  • اسفینکس