گربه سلامت عمومی
123-03-03

سلامت عمومی

در خور ضعف شیوه پرورش نژاد، بعضی نژادها مستعد مشکلات ژنتیکی خاصی هستند. این به این معنی نیست که تمامی گربه های آن نژاد دچار این بیماری ها خواهند شد. فقط به این معنی است که آنها در ریسک بیشتری هستند. اگر شما فقط به دنبال گربه یا بچه گربه از نژاد خالص هستید، خوب است بدانید کدام بیماری های ژنتیکی در نژاد مورد علاقه شما رایج است.

  • کرل آمریکایی
  • مو تابیده آمریکایی
  • ساوانا
  • کفش برفی