بیمارستان نوید (M03021)

بیمارستان شبانه روزی ققنوس (M03015)

آزمایشگاه پلاسما (M03013)

کلینیک اکسیر (M03012)

بیمارستان شبانه روزی پیمان (M03001)

کلینیک پرشین پت (M03004)