تجهیزات آکواریوم آبزی

دسته بندی کالای پت شاپ ها

مانند : تأمین اکسیژن، سیستم CO2، پمپ هوا، خط لوله هوا، نگهدارنده خط لوله هوا، دریچه خط لوله هوا

مانند : داخلی، خارجی، قوطی، زیر شن و سنگریزه، کارتریج، فیلترشیمیایی، فیلتر، کربن، پد، فیلترمکانیکی، فیلتر زیستی، چرخه زیستی

مانند : لامپ روشنایی، فلورسنت، هالید فلزی، درپوش، لامپ LED، ثابت کننده، گنبد بازتابنده

نام پت شاپ (P1000)

نام پت شاپ (P1000)

نام پت شاپ (P1000)

نام پت شاپ (P1000)

نام پت شاپ (P1000)

بر اساس تنوع برند